Search This Blog

ارتباطات

ابزارهای جدید تحقیق در علوم ارتباطات

شرکت در کارگاه علمی "ابزارهای جدید تحقیق"که روز۲۴شهریور در هتل هیلتون کوالالامپورباحضور جمعی ازاستادان دانشگاه های کشورمان تشکیل شد بی گمان یکی ازمهم ترین دوره های آموزشی عمرمن محسوب می شود.دراین کارگاه به یک سوال اساسی توانستم پاسخ بدهم.علت پایین بودن رتبه دانشگاه های ما در ارائه مقالات درجهان نه درنداشتن مقاله بلکه درنشناختن ابزارهای ارائه جهانی مقالات است.به همین دلیل مقالات علمی ما در کمتر مقاله علمی دیگری نقل می شود.عدم ارجاع دهی ونقل ازمقالات هم نمره ما را دررنکینک جهانی تنزل می دهد.دراین کارگاه آموختم که با استفاده از ابزار موجود میتوان لب مطلب یک پایان نامه را درچندثانیه استخراج کرد.تعدادنقل وارجاع را دردرنیا مشخص کرد.میزان سرقت متن وکپی پیست درمقالات وپایان نامه هارا درآورد!وده ها ابزار مفیددیگر.... انصافا بعداز این دوره نگرش من به تحقیق علمی درایران دگرگون شد.فکرمی کنم اگر ابزارهای جدید تحقیق را نیاموزیم وبه کار نبریم.صدسالی با دنیا فاصله پیدامی کنیم.البته مهمترین مشکل ما دراستفاده ازاین ابزارها زبان فارسی است.باید زبان علمی را دردوره های ارشد ودکتری به انگلیسی اختصاص دهیم .هرچندتعدادکمی از این ابزارها راهم می توان در زبان فارسی وعربی به کارگرفت.
امیدوارم یافته های جدیدم از پژوهشگری را بزودی درقالب کتاب ومقاله به استادان ودانشجویان علاقمندبرسانم.همین جا از استاد ایرانی کارگاه دکترنادر آل ابراهیم کمال سپاس وتشکررا دارم.
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 0:23  توسط  امید مسعودی  |  نظر بدهید 
media.blogfa.com/post-1362.aspx 

No comments:

Post a Comment