Search This Blog

مقدمه ای بر ابزارهای پژوهشی از گردآوری، تحریر، انتشار و بهبود رویت پذیری و ضریب تاثیر آن

Source: http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:2019-12-15-11-59-46&catid=109:2014-12-05-19-07-07&Itemid=389

مقدمه ای بر ابزارهای پژوهشی از گردآوری، تحریر، انتشار و بهبود رویت پذیری و ضریب تاثیر آن

مقدمه ای بر ابزارهای پژوهشی از گردآوری، تحریر، انتشار و بهبود رویت پذیری و ضریب تاثیر آن برگزار شد.
دکتر نادر آل ابراهیم سخنران این نشست در خصوص ضرورت استفاده از علم و فناوری اطلاعات در همه عرصه های زندگی خصوصا تحقیقات دانشگاهی به سخنرانی پرداخت.
وی در این باره گفت: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در برخی موارد می توانند کارها را حتی دقیق تر و سریع تر از انسان انجام دهند.
ایشان استفاده از ابزارهای فرمت دهی مراجع تحقیق و پژوهش در دنیای سرعت، تغییر و تحول کنونی را یکی از زمینه های استفاده از علم و فناوری اطلاعات عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر هیچ محققی مایل نیست که فرمت دهی مراجع را به صورت دستی انجام دهد. لذا استفاده از ابزارهای ساده ای مانند Endnote که در کسری از ثانیه مراجع یک مقاله را می توان با آن فرمت دهی نمود لازم و ضروری به نظر می رسد.
در انتها دکتر آل ابراهیم از میان 700 نوع  ابزاری که در جعبه ابزار پژوهشی خود گردآوری نموده بودند تنها به چند مورد از آنها از مرحله شروع تحقیق تا پس از انتشار آن اشاره و استفاده از آنها را به تمامی محققین توصیه نمود.
لازم به ذکر است این نشست روز شنبه 24 آذرماه سال 98 برگزار شد و با اهدای لوح تقدیر به ایشان به پایان رسید. 


No comments:

Post a comment