Search This Blog

برپایی کارگاه آشنایی با رصد و ارزیابی بین¬المللی آموزش عالی و دانشگاه‌ها

Source: http://usc.ac.ir/fa/news/

به مناسبت هفته پژوهش:

برپایی کارگاه آشنایی با رصد و ارزیابی بین¬المللی آموزش عالی و دانشگاه‌ها
کارگاه آموزشی رصد و ارزیابی بین المللی دانشگاه ها(سیستم‌های رتبه‌بندی دانشگاهی) برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ به منظور آشنایی بیش‌تر اعضای هیات علمی دانشگاه، کارگاه رصد و ارزیابی بین المللی دانشگاه ها(سیستم‌های رتبه‌بندی دانشگاهی) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد. 
در این کارگاه، دکترعلیرضا همتی، -مدیر اجرایی مرکز تحقیق و توسعۀ دانشگاه  علوم پزشکی تهران و مشاور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بین‌المللی‌سازی آموزش عالی- و دکتر نادر آل ابراهیم -مشاور ارشد افزایش رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر تحقیقات دانشگاهی-، آخرین یافته‌ها در زمینۀ رصد و ارزیابی بین­ المللی آموزش‌عالی و دانشگاه‌ها را برای حاضران تشریح کردند.
همچنین مباحث مختلفی چون بین‌المللی سازی دانشگاه، پارادایم های رصد و ارزیابی، شاخص های رصد و ارزیابی سامانه‌های رتبه‌بندی دانشگاهی، آشنایی با انواع سامانه‌های رتبه‌بندی دانشگاهی، چیستی و چرایی رتبه‌بندی دانشگاهی و روش های نوین اندازه گیری ضریب تاثیر تحقیقات دانشگاهی در این کارگاه مطرح گردید.

No comments:

Post a comment