Search This Blog

Monday, 30 May 2016

مشاروه رایگان در خصوص روش تحقیق، نوشتن پایان نامه و تحلیل آماری « IRANSCEA

مشاروه رایگان در خصوص روش تحقیق، نوشتن پایان نامه و تحلیل آماریروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا:
به اطلاع کلیه دانشجویان ایرانی مقیم مالزی می رساند با هماهنگی رایزنی
علمی ایران، آقایان دکتر دانایی و دکتر آل ابراهیم روز شنبه برابر با 4 ماه
ژوئن از ساعت 2 الی 7 شب برای دانشجویان ایرانی مشاوره رایگان در زمینه روش تحقیق، نوشتن پایان نامه، تحلیل آماری و انتشار مقاله ویژه دانشجویان ایرانی خواهند داشت.
دانشجویانی که مایل به شرکت در
این  برنامه و استفاده از خدمات مشاوره ای این اساتید هستند، می توانند از
طریق ارسال ایمیل به Info@iranscea.com ثبت نام نمایند. گفتنی است زمان
 مشاوره برای هر متقاضی 30 دقیقه بوده و تعداد مشاوره نیز برای هریک از
اساتید 8 نقر می باشد. لذا اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام
نمایند.
مکان ارایه مشاوره پس از ثبت نام از طریق ایمیل به متقاضیان اعلام خواهد شد.
مشاروه رایگان در خصوص روش تحقیق، نوشتن پایان نامه و تحلیل آماری « IRANSCEA

No comments:

Post a comment