Search This Blog

Thursday, 5 February 2015

Międzynarodowe zespoły wirtualne - zalety i ograniczenia - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - Numer nr 88 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2 (2012) - BazEkon - Yadda
2012
|


nr 88 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
|307--316
Międzynarodowe zespoły wirtualne - zalety i ograniczenia

AbstraktyNa
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świat gospodarczy zdominowały
radykalne, globalne zmiany redefiniujące dotychczasowe zasady
funkcjonowania biznesu. Organizacje dopasowując się do niestabilnych i
złożonych warunków oraz wy-chodząc naprzeciw nowym rynkowym
oczekiwaniom, coraz częściej tworzą powiązania sieciowe i powołują
struktury wirtualne, w których podstawową jednostką organizacyjną jest
wirtualny zespół zadaniowy. Stało się to możliwe dzięki upowszechnieniu
nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W niniejszym opracowaniu
wyjaśniono przesłanki i skutki wirtualizacji pracy zespołów
pracowniczych, zwłaszcza w kontekście społeczno-kulturowym. Opisano
specyfikę zespołów funkcjonujących w cyberprzestrzeni, w tym w skali
międzynarodowej. (fragment tekstu)

EN
Teamwork is important part of
getting work done in every organization. To sur-vive on a global
e-market and to create the competitive advantage, the companies shape
the new forms of teams: global virtual teams. The use of virtual teams
adds complexity to organizational functioning as they face numerous
problems during work process, such as: dispersion in time and space,
cultural heterogeneity, limited control and coor-dination, language
differences, which must be facilitated.(original abstract)Twórcy


 • Uniwersytet Łódzki

Bibliografia
 • Berry G.R., Enhancing effectiveness on virtual teams, "Journal of Business Communication", Vol. 48, No. 2, April 2011.

 • Brutalizacja konkurencji, "Zarządzanie na Świecie" 1995/8.

 • Capell J.J., Windsor J.C., Ethical Decision Making: A Comparison of
  Computer-Supported and Face-to-Face, "Journal of Business Ethics", Vol.
  28, No. 2, No-vember 2000.

 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.

 • D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic
  Maneuvering, The Free Press, New York 1994, www.satoritrading.com,
  dostęp dn. 2.01.2012.

 • Dzidowski
  A., Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw, Prace Naukowe
  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009.

 • Ebrahim N.A., Shamsuddin A., Taha Z., Virtual Teams: a Literature
  Review, "Australian Journal of Basic and Applied Science" 2009/3 (3).


 • Govindarajan V., Trimble Ch., Rola prezesa w budowaniu modelu
  biznesowego, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2011 - styczeń
  2012.

 • Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych
  między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Warszawa 2006;
  za: Cygler J., Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi
  podwykonawcami - tworzenie no-wych powiązań sieciowych, referat na
  konferencję pt. "Deutschland und Polen als strategische Partner.
  Netzwerke im erweiterten Europa", Warszawa, 12-13 czerwca 2003.

 • Higgs M., Overcoming the problems of cultural differences to establish
  success for international management teams, "Team Performance
  Management: An international journal" 1996, Vol. 2, No. 1.

 • Ivancevich J.M., Konopaske R., Matteson M. T., Organizational Behavior
  and Management, (SIE), 9th Edition, McGraw-Hill Higher Education Inc.,
  2008.

 • Jagoda A., Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie
  glo-balnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty
  Naukowe nr 98, SGH, Warszawa 2010.

 • Kanawattanachai P., Yoo Y., Dynamic nature of trust in virtual teams, "Journal of Strategic Information Systems" 2002, No. 11,.

 • Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.

 • Miller M., Fields R., Kumar A., Ortiz R., Leadership and organizational
  vision in managing a multiethnic and multicultural project team,
  "Journal of Management in Engineering" 2000, No. 16 (6).

 • Powell A., Piccoli G., Ives B., Virtual Teams Review of Current
  Literature and Directions for Future Research, Database for Advances in
  Information Systems; Winter 2004; 35/1.

 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.

 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.

 • Skyrme D.J., Virtual Organizations: The Fifth Dimension, I3 UPDATE/
  ENTOVATION International News, No. 30: June 1999, dostęp dn. 2.01.2012
  na stronie www.skyrme.com.

 • Sundstrom E., DeMeuse K., Futrell D., Work Teams: Applications and effectiveness, American Psychologist, Vol. 45, No. 2, 1990.

 • Szałkowski A., Bukowska U., Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Aspekt
  behawioralny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. OE, Kraków 2005.

 • Vollmuth H.J., Controlling - Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995.

 • Wachowicz J., Wirtualne organizacje - geneza, charakterystyka i zalety, dostęp dn. 5.01.2012 na stronie www.e-marketing.pl.

 • Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Agencja Placet, Warszawa 1999.

 • Zieliński T., Usieciowienie gospodarki wyznacznikiem nowych form
  transferu pieniądza, www.aglomeracja.holdikom.com.pl, dostęp dn.
  9.01.2012.Języki publikacji


PLWarianty tytułu

Global Virtual Work Teams: Benefits and Limitations

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.ekon-element-000171264285
Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.


Międzynarodowe zespoły wirtualne - zalety i ograniczenia - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - Numer nr 88 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2 (2012) - BazEkon - Yadda

No comments:

Post a Comment